Béc nhỏ giọt tự điều chỉnh lưu lượng Việt Nam

83.134

Béc nhỏ giọt màu vàng, có thể điểu chỉnh lưu lượng tưới tùy thích. Từ 0 – 70l/h. Liên hệ: 0934 191 445

Hỗ trợ báo giá: 028 6678 4455