Béc tưới cánh đập 5 tia, phi 34, VAN 5-34

67.750

Béc tưới cánh đập phi 34 có 5 tia phun nước, lưu lượng tưới lớn, bán kính phun xa, độ đồng đều >95%. Ứng dụng rộng rãi khi tưới mọi loại cây trồng. Đặc biệt cây ăn quả có múi.

Hỗ trợ báo giá: 028 6678 4455