Béc tưới cây cánh đập phi 27 chỉnh góc K1601 (Đài Loan)

31.100

Béc tưới cây có chỉnh góc răn 27mm (27 li) – Đài Loan

Hỗ trợ báo giá: 028 6678 4455