Béc tưới cánh đập.Béc tưới cánh đập Đài Loan, béc tưới phun mưa, béc tưới cánh đập chỉnh góc 21 – đài loan, Béc tưới cây, Giá béc tưới cây, Béc tưới cánh đập chỉnh góc, Cách chọn béc tưới Hướng dẫn sử dụng béc cánh đập.

Béc tưới phun mưa phi: 21mm, 27mm, 34mm, 42mm

Các loại béc tưới phun mưa bán kính tưới: 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m,..

Sử dụng tưới rau, hoa, cây ăn quả, cây cà phê, tưới cây ăn quả, tưới cỏ sân vườn, tưới công viên.