Béc tưới chỉnh van kèm cây cắm – dây dài 40cm

11.605

Béc tưới chỉnh van cây cắm dây dài 50cm là 1 sản phẩm chất lượng khá, độ phủ và độ đồng đều ổn định đến từng cây trồng. Giá cả hợp lý và chi phí đầu tư ban đầu thấp.

Hỗ trợ báo giá: 028 6678 4455