Béc Tưới Gốc Không Bù Áp AQ206HT, là dòng béc tưới cây, tưới phun mưa bán kính vừa, 0.7m , 1.5m đến 3m – 4m, với nhiều dòng lưu lượng khác nhau, 34 lít, 62 lít, 95 lít, 150 lít.

Béc thích hợp tưới gốc cục bộ cho mọi loại cây ăn quả, đặc biệt các loại cây có đường kính tán rộng như chôm chôm…tưới tán cho thanh long và hoa màu…


Giá béc tưới gốc AQ206HT Automat - Ấn Độ:

Béc Tưới Gốc Không Bù Áp AQ206HT, là dòng béc tưới cây, tưới phun mưa bán kính vừa, 0.7m , 1.5m đến 3m – 4m, với nhiều dòng lưu lượng khác nhau, 34 lít, 62 lít, 95 lít, 150 lít Lưu lượng từ 20, 28, 39, 62, 72, và 95 lít trên giờ, độ tưới đồng đều trên 90%. Quy cách lắp: Cắm tại gốc hoặc 2×2, 3×3, 4×4. Tưới phun mưa cho cây ăn quả,tưới cây thanh long, tưới rau, tưới cà phê, tưới sân vườn, tiểu cảnh,.. Giá bán: 9.050₫/ cái