Béc phun sương Trung Quốc,Bảng giá các loại bộ phun sương, bộ phun sương 5 béc, bộ phun sương tưới lan, phun sương 4 hướng, phun sương aquamic, béc bằng đồng phi 21, béc phun nhựa, phun sương tưới cây, phun sương rau.