Bơm châm phân định lượng Dosatron – Pistone – Pháp

Bơm châm phân định lượng thế hệ mới ở Việt Nam của hãng Dosatron – France, lực hút phân theo thủy lực với công nghệ pistone. Dẫn đầu trong lĩnh vực châm dinh dưỡng tưới tự động, thủ công. Độ chính xác tới 100%.

Hỗ trợ báo giá: 028 6678 4455