Dây PE 3x5mm dùng cắm que nhỏ giọt tưới dưa lưới

2.200

Dây PE 3/5 (trong 3mm và ngoài 5mm) dùng trong hệ thống tưới nhỏ giọt cắm que và chia chậu tưới được nhiều cây. Đặc biệt sử dùng nhiều trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt. Liên hệ: 0934 191 445

Hỗ trợ báo giá: 028 6678 4455