Dây tưới nhỏ giọt hiệu hướng dương 16mm Trung Quốc – SF160210

Dây tưới nhỏ giọt hiệu hướng dương 16mm Trung Quốc – SF160210. Độ dày: 0.2mm. Áp lực hoạt động: 0.2bar, lưu lượng 2l/h, khoảng cách lỗ 20cm, cuộn 1000m. Bảo đảm chất lượng với độ dày tối ưu. Liên hệ: 028 668 53197

Hỗ trợ báo giá: 028 6678 4455