Hệ thống nhỏ giọt cho cây dâu tây. Vườn dâu tây anh Manh Hieu Nguyen ở Hà Nội.
Cung cấp vật tư: công ty Việt An Nông. Tp.HCM.
Công nghệ nhỏ giọt Plastro – Israel.
Liên hệ: 0934191445

He thong nho giot cho cay dau tay o Ha Noi 3 He thong nho giot cho cay dau tay o Ha Noi 1 He thong nho giot cho cay dau tay o Ha Noi

Đánh giá