Dự án: Tưới chè hoa vàng bằng béc AQ46 Automat ở Quảng Ninh

Chủ đầu tư: Anh Quân

Đơn vị tư vấn và thi công: Công ty Việt An Nông 

Thiết bị sử dụng: Béc tưới phun mưa cánh đập phi 27mm – AQ46 Automat

Đối tượng cây trồng: cây chè hoa vàng

Quy cách lắp đặt: 10 x 10(mxm)

Lưu lượng phun: 1500 lít/giờ

Đồ đồng đều: Đều mọi vị trí vườn và từ trong ra ngoài

Bảo hành dự án: 06 tháng

Diện tích: 1ha

 

Thiết bị sử dụng

Đánh giá