Tưới nhỏ giọt KNet 4 cho cây hoa chậu nhà kính ở Quảng Ninh 8
Tưới nhỏ giọt KNet 4 cho cây hoa chậu nhà kính ở Quảng Ninh 7

 

Chủ đầu tư: Anh Hải

Đơn vị tư vấn và thi công: Công ty Việt An Nông

Thiết bị sử dụng: Bộ tưới nhỏ giọt chia 4 bù áp và hệ thống điều khiển tự động KRain – Baccara

Đối tượng cây trồng: cây hoa chậu

Quy cách lắp đặt: Mỗi chậu 1 que cắm – dây dài 60cm

Lưu lượng phun: 2.2 lít/giờ

Đồ đồng đều: Đều mọi vị trí vườn và từ trong ra ngoài

Bảo hành dự án: 06 tháng

Diện tích: 5000m2

Một số hình ảnh thi công thực tế tại vườn: