Tưới phun sương cho cây phật thủ ở Trang Trại Tâm An.

Chủ đầu tư: Công ty Tâm An – Hoài Đức – Hà Nội

Đơn vị tư vấn và thi công: Công ty Việt An Nông

Thiết bị sử dụng: Vòi phun sương Hàn Quốc

Đối tượng cây trồng: Cây Phật Thủ

Quy cách lắp đặt: 1.5×2

Lưu lượng vòi phun: 26l/h

Diện tích: 4 nhà màng, mỗi nhà 250m2

Tuoi Phun Suong Trang Trai Phat Thu Tam An 3 Tuoi Phun Suong Trang Trai Phat Thu Tam An 2 Tuoi Phun Suong Trang Trai Phat Thu Tam An

Đánh giá