Chủ đầu tư: Anh Nam

Đơn vị tư vấn và thi công: Anh Hùng Thu (Ea H`leo)

Thiết bị sử dụng: Béc phun mưa AQ206PC 62 lít trên giờ, ống LDPE IGreen.

Đối tượng cây trồng: Sầu riêng (trồng 6m 1 cây)

Quy cách lắp đặt: 6 x 6 (m x m) – Ống chính: 90mm x 76mm, Bơm D24, VT5: tưới 500 béc 1 lần.

Lưu lượng vòi phun: 62 lít/giờ

Bán kính phun: 3 – 5m

Bảo hành: 2 năm

Diện tích: 10ha

Một số hình ảnh tại dự án tưới gốc sầu riêng ở Đắc Lắc:

Dự Án: Tưới cây sầu riêng và mít bằng béc AQ206PC tại Đắc Lắc
Dự Án: Tưới cây sầu riêng và mít bằng béc AQ206PC tại Đắc Lắc
Dự Án: Tưới cây sầu riêng và mít bằng béc AQ206PC tại Đắc Lắc
Dự Án: Tưới cây sầu riêng và mít bằng béc AQ206PC tại Đắc Lắc
Dự Án: Tưới cây sầu riêng và mít bằng béc AQ206PC tại Đắc Lắc
Dự Án: Tưới cây sầu riêng và mít bằng béc AQ206PC tại Đắc Lắc
Dự Án: Tưới cây sầu riêng và mít bằng béc AQ206PC tại Đắc Lắc
Dự Án: Tưới cây sầu riêng và mít bằng béc AQ206PC tại Đắc Lắc
Dự Án: Tưới cây sầu riêng và mít bằng béc AQ206PC tại Đắc Lắc
Dự Án: Tưới cây sầu riêng và mít bằng béc AQ206PC tại Đắc Lắc
Dự Án: Tưới cây sầu riêng và mít bằng béc AQ206PC tại Đắc Lắc
Dự Án: Tưới cây sầu riêng và mít bằng béc AQ206PC tại Đắc Lắc
5/5 - (1 bình chọn)