Dây nhỏ giọt Việt An Nông – Nam Kyung Hàn Quốc (Kênh HTV7 – HCM)

Kỹ thuật rải ống dây nhỏ giọt Namkyung cho cây cà chua

Hướng dẫn rải dây nhỏ giọt NamKyung – Hàn Quốc cây cà chua không bị tắt nghẽn

Hàn Quốc: Dây nhỏ giọt 20cm NamKyung tưới hoa Đà Lạt

Rulo rải dây nhỏ giọt tự chế bởi người nông dân

Dây tưới nhỏ giọt Namkyung – Hàn Quốc cho gừng

[/row]
Xem thêm video aq42g