Miệng phun ROTARY phun dải hình chữ nhật SS530 KRain – Mỹ

317.680

Thương Hiệu:

Miệng phun ROTARY phun dải hình chữ nhật KRain – Mỹ với góc tưới đặc biệt sẽ đáp ứng đầy đủ các phương án tưới khác nhau ! Ngoài ra còn có các mẫu họng phun có thể điều chỉnh góc tưới từ  90 ° – 360 ° sẽ đáp ứng 80% – 90% tất cả các điều chỉnh góc tưới thường được yêu cầu.

Hỗ trợ báo giá: 028 6678 4455