Miệng phun Rotary rẽ quạt điều chỉnh góc tưới 90° – 270° RN300 KRain – Mỹ

332.120

Thương Hiệu:

Miệng phun Rotary rẽ quạt điều chỉnh góc tưới 90° – 270° RN300 KRain – Mỹ với góc tưới từ  90° – 270° sẽ đáp ứng đầy đủ các phương án tưới khác nhau ! Ngoài ra còn có các mẫu họng phun có thể điều chỉnh góc tưới từ 360° sẽ đáp ứng 80% – 90% tất cả các điều chỉnh góc tưới thường được yêu cầu.

Hỗ trợ báo giá: 028 6678 4455