Miệng phun Rotary rẽ quạt RN100 Fix 360 KRain – Mỹ

332.150

Thương Hiệu:

Miệng phun Rotary rẽ quạt RN100 Fix 360 KRain – Mỹ với góc tưới chuẩn 360 ° sẽ đáp ứng đầy đủ các phương án tưới khác nhau! Ngoài ra còn có các mẫu họng phun có thể điều chỉnh góc tưới từ  90 ° – 270 ° sẽ đáp ứng 80% – 90% tất cả các điều chỉnh góc tưới thường được yêu cầu theo dự án.

Hỗ trợ báo giá: 028 6678 4455