Ống dây LDPE phi 5x7mm loại tốt

2.300

Ống dây dẫn nước tưới nhỏ giọt đường kính ngoài 6mm. Nhựa LDPE cao cấp. Chuyên dùng để gắn béc phun mưa cục bộ vào gốc hoặc dùng trong béc tưới nhỏ giọt.

Hỗ trợ báo giá: 028 6678 4455