Ống dây tưới nhỏ giọt, Dây tưới nhỏ giọt 16mm, Dây tưới nhỏ giọt 6mm, Dây tưới nhỏ giọt Hàn Quốc, Dây tưới nhỏ giọt giá rẻ, Dây tưới nhỏ giọt bù áp, Ống tưới nhỏ giọt, Dây tưới nhỏ giọt dẹp, Ống tưới nhỏ giọt PE.

Liên hệ: Hotline:+84 934 191 445 để được tư vấn.

-26%
-37%