Béc tưới gốc bù áp, Béc tưới cây bù áp, Béc tưới gốc bù áp AQ206PC.;Béc tưới gốc cục bộ có bù áp AQ206PC, phù hợp với mọi loại địa hình và cây trồng khác nhau. Lưu lượng từ 20, 28, 39, 62, 72, và 95 lít trên giờ. Bảo hành 18 tháng đến từ Automat – India.

Liên hệ: Hotline:+84 934 191 445 để được tư vấn.

Gọi tư vấn