Ấn Độ: Van điều khiển bộ tưới trung tâm

1.312.500

Bộ van điều khiển lưu lượng nước đi qua hệ thống trung tâm phi 90. Giúp điều tiết chính xác lượng nước đi qua ống chính và các ống phụ, dựa trên thang đo lưu lượng theo tỷ lệ phần trăm từ 0, 25, 50, 75 và 100%.

Ấn Độ: Van điều khiển bộ tưới trung tâm

1.312.500

Gọi tư vấn