Béc cánh đập chỉnh góc phi 21 – VAN212B

19.400

Béc tưới cánh đập chỉnh góc 21mm. Hàng chất lương, nhựa cao cấp. Ứng dụng thiết thực cho mọi loại cây trồng, đặc biệt là cây ăn quả có múi.

Hỗ trợ báo giá: 028 6678 4455