Béc cánh đập phi 27 chỉnh góc K1601 (Đài Loan)

27.000

Béc tưới cây có chỉnh góc răn 27mm (27 li) – Đài Loan

Béc cánh đập phi 27 chỉnh góc K1601 (Đài Loan)

27.000

Gọi tư vấn