Béc nhỏ giọt điều chỉnh lưu lượng VRF

3.500

Vòi nhỏ giọt ren xoáy, điều chỉnh được lưu lượng từ 2 – 100 l/h. Thích hợp cho địa hình đồi núi, khu vực đất không đều hoặc có lượng nước ít. Gắn ống 4/7mm.

Béc nhỏ giọt điều chỉnh lưu lượng VRF
Béc nhỏ giọt điều chỉnh lưu lượng VRF

3.500

Gọi tư vấn