Béc phun sương bọ Úc – Tưới gốc, tưới trên tán.

250.000

Béc bọ Úc, tưới gốc hồ tiêu, cà phê, cây ăn quả, châm dinh dưỡng hệ thống khí canh. Cung cấp theo bịch 100 cái giá 250.000đ. Liên hệ: 0934 191 445

Béc phun sương bọ Úc – Tưới gốc, tưới trên tán.

250.000

Gọi tư vấn