Béc phun sương bốn hướng cao cấp đủ bộ ZM

56.500

Béc phun sương bốn hướng cao cấp đủ bộ ZM là một sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu tưới của khách hàng, sản phẩm có thể sử dụng nhiều mục đích khác như tưới nhà kính và vườn ươm…

Béc phun sương bốn hướng cao cấp đủ bộ ZM

56.500

Gọi tư vấn