Béc phun sương tuới hoa lan Aquamic – AQ210 cao cấp

60.950

Béc phun sương tuới hoa lan Aquamic – AQ210 cao cấp được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghệ tốt nhất, đảm bảo yếu tố đều, mịn – thích hợp tuyệt đối cho nhà kính và hoa lan. Đặc biệt các dòng làn Var đột biến (HO, Bảo Duy, Phú Thọ, Mắt Châu…)

Béc phun sương tuới hoa lan Aquamic – AQ210 cao cấp

60.950

Gọi tư vấn