Béc tưới cây cánh đập phi 34, 4 tia – VAN 4-34

56.000

Béc phun cánh đập phi 34, bốn tia nước. Khả năng phun xa lên tới 20m.

Béc tưới cây cánh đập phi 34, 4 tia – VAN 4-34

56.000

Gọi tư vấn