Béc tưới cây chỉnh góc VAN42

Súng tưới cây chân ren 42mm, chuyên dùng tưới: Cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả…

Gọi tư vấn