Béc tưới cây có chỉnh góc phi 34 – VAN0410B

75.000

Béc tưới cây có chỉnh góc phi 34, hai họng phun. Chỉ có duy nhất hàng thật tại công ty Việt An Nông. Hotline: 0934 191 445 – 08 668 53 197

Béc tưới cây có chỉnh góc phi 34 – VAN0410B

75.000

Gọi tư vấn