Béc tưới cây hợp kim thau 21 – VANBR21

110.000

Tưới cỏ công viên, tưới cảnh quan lớn, tưới vườn cây ăn quả, tưới rau, tưới cây công nghiệp

Béc tưới cây hợp kim thau 21 – VANBR21

110.000

Gọi tư vấn