Béc tưới cây hợp kim thau 27 – VANBR27

Béc tưới cây hợp kim thau 27 – VANBR27. Hàng tiêu chuẩn tốt, chuyên tưới cây ăn quả và cánh đồng. Liên hệ:0934 191 445

Gọi tư vấn