Béc tưới cây LF2400 – Rainbird – Mỹ

Dòng béc LF2400 đã chứng tỏ được sự thành công vượt bậc trong hệ thống tưới tự động nông nghiệp trên thế giới về độ phủ trên 92%…

Gọi tư vấn