Béc tưới chỉnh góc phi 21 – K121SP

20.800

Béc cánh đập VAN21SP là sản phẩm cao cấp với đồ đồng đều cao, chất lượng nhựa tuyệt đối , có những cải tiến trong việc chỉnh góc cao thấp khi phun và ốc xé nước. Liên hệ mua hàng: (028) 668 53197

Béc tưới chỉnh góc phi 21 – K121SP

20.800

Gọi tư vấn