Béc tưới chỉnh van cây cắm 40cm VAN5000C

9.500

Béc tưới chỉnh van cây cắm 40cm VAN5000C chuyên tưới cây ăn quả, cây công nghiệp đặc biệt dùng cho bưởi da xanh và tưới thanh long… Một sản phẩm ổn định đến từ Trung Quốc.

Béc tưới chỉnh van cây cắm 40cm VAN5000C
Béc tưới chỉnh van cây cắm 40cm VAN5000C

9.500

Gọi tư vấn