Béc tưới có chỉnh xé nước đều DK – SC 49

34.500

Béc tưới cây DKSC 49, mẫu theo Thỗ Nhĩ Kỳ. Có hai ốc vít xé nước ở hai đầu họng phun, cho nên việc tưới sẽ rất đều. Độ phủ lên tới 95%.

Béc tưới có chỉnh xé nước đều DK – SC 49

34.500

Gọi tư vấn