Béc tưới có van điều chỉnh nước – VAN5000

4.500

Béc tưới có van điều chỉnh lưu lượng nước, VAN5000. Chuyên tưới cây ăn quả, cây công nghiệp đặc biệt dùng cho bưởi da xanh và tưới thanh long. Sản phẩm chất lượng cao!

Béc tưới có van điều chỉnh nước - VAN5000
Béc tưới có van điều chỉnh nước – VAN5000

4.500

Gọi tư vấn