Béc tưới gốc bù áp AQ206PC 20 lít – Automat

15.900

Béc tưới gốc bù áp AQ206PC 20 lít – Automat tưới nước cục bộ vào gốc các loại cây trồng từ cây ăn quả như tưới thanh long, cây có múi, cho tới cây công nghiệp như tưới cà phê, hồ tiêu và rau màu các loại…

Béc tưới gốc bù áp AQ206PC 20 lít – Automat

15.900

Gọi tư vấn