Béc tưới gốc chống côn trùng

2.800

Béc tưới gốc chống côn trùng là dòng sản phẩm tiện lợi với áp suất cực kỳ thấp, áp dụng được cho mọi loại cây trồng đặc biệt là cây hồ tiêu.

Béc tưới gốc chống côn trùng tưới gốc Thanh Long
Béc tưới gốc chống côn trùng

2.800

Gọi tư vấn