Béc tưới gốc mini có chân cắm – AQ206

20.000

Béc tưới AQ206 có chân cắm là 1 sản phẩm chất lượng về độ phủ và độ đồng đều của lượng nước đến từng cây trồng. Một trong những sản phẩm mới nhất của Tập Đoàn Automat Irrigation India.

Béc tưới gốc mini có chân cắm - AQ206
Béc tưới gốc mini có chân cắm – AQ206

20.000

Gọi tư vấn