Béc tưới nhỏ giọt cố định lưu lượng [mới]

800

Béc tưới nhỏ giọt cố định lưu lượng kiểu mới. Công nghệ cố định lưu lượng bằng ren vặn có vale tay nhỏ 5mm, giúp cho lượng nước ra đồng đều và theo ý muốn của người sử dụng. Liên hệ: 0934 191 445

Béc tưới nhỏ giọt cố định lưu lượng
Béc tưới nhỏ giọt cố định lưu lượng [mới]

800

Gọi tư vấn