Bộ lọc đĩa tưới nhỏ giọt phi 34mm

144.375

Tiếp nối công nghệ của lọc 60, 49 và 42mm, lọc đĩa phi 34 có kết câu, kiểu lọc và chất lượng tương tự với chân ren nhỏ hơn phù hợp với máy bơm công suất nhỏ, khu vực tưới sân vườn, ban công sử dụng nguồn nước áp lực thấp.

Bộ lọc đĩa tưới nhỏ giọt phi 34mm

144.375

Gọi tư vấn