Bộ super venturi hai đầu hút AQ115DS – Automat

3.095.500

Bộ super venturi hai đầu hút AQ115DS – Automat ứng dụng cao hơn cho việc hút dinh dưỡng, phân bón hoặc bơm thuốc trực tiếp vào đường ống dựa trên sự chênh lệch áp suất nguồn. Liên hệ: 028 668 53197

Bộ super venturi hai đầu hút AQ115DS - Automat
Bộ super venturi hai đầu hút AQ115DS – Automat

3.095.500

Gọi tư vấn