Chữ Tê chia ống dẻo LDPE 16, 20mm

3.500

Chữ Tê chia ống dẻo LDPE 16, 20mm. Nhựa POM. Chuyên dùng trong hệ thống tưới tiết kiệm nước và béc bù áp có đường ống nhánh LDPE. Liên hệ: 028 668 53197

Chữ Tê chia ống dẻo LDPE 16, 20mm

3.500

Gọi tư vấn