Dây dẻo LDPE phi 20mm tưới nhỏ giọt

5.755

Dây LDPE dẻo phi 20mm. Chuyên dùng làm ống xương cá cho hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới tiết kiệm và mini sprinklers…Liên hệ: 0934 191 445

Dây dẻo LDPE phi 20mm tưới nhỏ giọt

5.755

Gọi tư vấn