Dây nhỏ giọt dẹp phi 16mm – DRC160340

Dây tưới nhỏ giọt phi 16mm loại tốt. Áp lực hoạt động: 0.2bar, lưu lượng 2l/h, khoảng cách lỗ 40cm, cuộn 1500m. Bảo đảm chất lượng với độ dày tối ưu. Liên hệ: 08 668 53197

Gọi tư vấn