Dây nhỏ giọt dẹp phi 16mm – DRC160430

Dây tưới nhỏ giọt phi 16mm loại tốt. Độ dày: 0.4mm. Áp lực hoạt động: 0.2bar, lưu lượng 2l/h, khoảng cách lỗ 30cm, cuộn 1000m. Bảo đảm chất lượng với độ dày tối ưu. Liên hệ: 08 668 53197

Gọi tư vấn