Dây tưới nhỏ giọt hiệu hướng dương 16mm Trung Quốc – SF160220

Gọi tư vấn